Výsledky měření vlivu Pobytu ve tmě na energetické pole a čakry člověka

Udělali jsme zajímavý měření jaký vliv má pobyt ve tmě na energetické pole a čakry člověka. Pokud se zajímáte o energie, auru, čakry a chcete vidět jaký vliv má terapie tmou na člověka seznamte se s výsledky.

Klinutím na obrázek se zvětší a je čitelný přes celou obrazovku.

Hodnocení výsledku měření vlivu pobytu ve tmě

Pozitivní účinky terapie tmou na testovanou osobu jsou zřejmé ze všech výsledků měření.

Energetické pole – celkové energetické pole bylo před testem 14.503 jednotek, což je nízká hodnota. Během pobytu ve tmě energetické pole posílilo na 20.012 jednotek, což znamená nárůst o 38% !

Čakry – před zahájením pobytu ve tmě byly čakry 3, 4, 5 vychýlené mimo svislou středovou osu. Navíc, čakry 2, 3, 4 byly energeticky zablokované. Během pobytu ve tmě se všechny čakry výrazně posunuly do středové osy a jejich aktivita se zvýšila na normální hodnoty (pozná se to podle jejich zvětšení).

Energie orgánů na psycho-emociální úrovni byla u většiny z nich před pobytem velmi nízká (červená pole), během pobytu ve tmě se energie většiny orgánů zvýšila na optimální hodnoty (=hodnoty jsou v zelených polích).

Úroveň stresu testované osoby byla před testem zvýšená 4,99; po pobytu ve tmě hladina stresu klesla na průměrnou hodnotu 2,83.

Energetický potenciál během pobytu ve tmě stoupl ze 68,3% na 91,7% jedná se o významný nárůst.

Pozn.: Testovanou osobu po třetím dni pobytu přestalo bolet koleno, které jej v posledním roce výrazně trápilo.

Čím jsme měřili – Stručný popis metody GDV

Unikátní a nadčasová metoda GDV umožňuje analýzu stavu člověka na jeho nejdůležitější energetické úrovni. Umožňuje pohled na energetický a psychický stav osoby, ze kterého lze odvodit nejenom současný životní styl, ale i pravdě- podobný vývoj jeho fyzického zdraví a psychické odolnosti v budoucnosti.
Obrovský význam GDV spočívá v tom, že na základě výsledků měření energetické úrovně jednotlivých orgánů či systémů lidského těla, lze včas nastavit vhodná opatření vedoucí k posílení energetické úrovně orgánů a ke zlepšení jejich funkčnosti. Pokud je orgán posílen/odtížen vhodným způsobem, posílí se tím jeho funkčnost i celkový zdravotní stav osoby a snižují se zdravotní rizika vyplývající z energetické nerovnováhy. Mnohdy i malá změna životního stylu a způsobu myšlení přinese veliký užitek.

GDV je zkratka pro Gas Discharge Visualization. Volný překlad by mohl znít jako „zobrazení plynových výbojů“. Naše tělo kolem sebe neustále vyzařuje svou energii. Jedná se o jev známý již 237 let. První vědec, který se tímto fenoménem zabýval byl Georg Christoph Lichtenberg, později tuto oblast blíže prozkoumali a zdokumentovali manželé Kirlianovi.
Podstata tohoto efektu spočívá ve skutečnosti, že jakýkoli objekt umístěný v silném elektromagnetickém poli září. Podle síly a souměrnosti „prstenců“ vyzařovaných z konečků prstů na rukou je analyzován stav jednotlivých orgánů. GDV umožňuje pohled na energii člověka hned ze tří pohledů: moderní, čínské a indické medicíny. Spíše než o zdravotní diagnózu, se jedná o analýzu energetickou. Při změně psychického a bio-energetického stavu měřené osoby či jiného objektu, se změní i charakter jeho vyzařování. Toho se využívá při měření účinnosti léčby či jiných procedur, příp. činnosti zaměřené na posílení bio-energetiky osoby. Měření je rychlé, neinvazivní a výsledek je zobrazen okamžitě po změření.

Přístroje GDV nachází využití v mnoha oblastech péče o zdraví a výzkumu. Jsou využívané praktickými lékaři, psychology, dietology, v lázeňství, trenéry fitness, v alternativní medicíně i mezi praktiky energetického léčení. Metoda je používaná při analýze energie kapalin, minerálních látek, potravinářských výrobků, osiv a semen. Využívají ji ekologové, badatelé geopatogenních zón, poradci Feng Shui, apod.

Přístroje a software GDV vyvinul tým vědců pod vedením profesora Konstantina Korotkova. Jsou klinicky otestovány a jsou certifikovány jako zdravotnická technika Ministerstvem zdravotnictví Ruské federace, zároveň získaly mezinárodní certifikát Evropského společenství. Technologii GDV využívá více než 1000 lékařských, sportovních a výzkumných světových organizací. Za celou dobu existence bylo o GDV napsáno více než 300 monografií, každoročně úspěšně obhajuje svou dizertaci v medicíně a technice.

Chcete také změřit? Kontakt na Weniho

více informací na http://www.mereni-energetickych-poli.cz/
Měření energetických biopolí a prostoru
Weni WIESNER
Tel.: +420 725 313 333
e-mail: reconnection333@email.cz
Skype: weni.wiesner

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *