Studium KABALY při pobytu ve tmě

… máte možnost využít terapii tmou
pro váš duchovní rozvoj … 

Pobyt ve tmě, naprostém klidu a soustředění se na sebe sama, poskytuje nejen možnost hledat odpovědi na otázky jenž vás v životě aktuálně zajímají, ale můžete tento čas využít duchovní studium.

Dozvědět se více o Kabale

Co je Kabala?

Cesta duchovní rozvoje jedince, tedy cesta k nalezeni smyslu života.

Máte-li pocit, že hledáte odpovědi na otázky typu: “ Kdo jste, kam v životě směřujete?“Pak vám nabízíme možnost využít pobyt či jeho jakoukoliv část ke studiu KABALY.

 learn more

Jak probíhá studium KABALY při pobytu ve tmě

Mám pro vás připraveno několik audio knih o KABALE, které podle vaší duchovní připravenosti můžete v průběhu pobytu poslouchat.

Následně po poslechu audio knih, jsem vám každý den k dispozici v rámci sdílení, kdy můžeme tuto filosofii společně probírat a mohu vám zodpovědět vaše otázky.

 learn more

Všechny informace k Terapii tmou

[ope_display_widgets_area id=“ope_pro_users_custom_widgets_area_1″ ]