Cena pobytu ve tmě, rezervační a provozní podmínky

Milí přátelé, zájemci o pobyt v Místě v srdci. Připravili jsme co nejednoduší a nejvýstižnější podmínky pro rezervaci. Uhrazením zálohy s nimi vyjadřujete souhlas – proto prosíme o jejich pečlivé přečtení. V případě, že budete chtít cokoliv upřesnit, kontaktujte nás. Platné od 1.12.2020.

Cenu pobytu ve tmě tvoří

Pronájem chatky na 7 dní – rezervační záloha
Chatka Vody, Vzduchu, Země 5000 Kč, Poustevna 4000 Kč.

+ Zajištění pobytu ve tmě na 7 dní/1 osoba
2500 Kč – Platí se 14 dní před nástupem

+ Strava – pokud budete chtít
Dle skutečných nákladů z vegetariánské restaurace Koza – dovoz
Platí se po pobytu ve tmě (celodenní strava vychází cca 1500 Kč na týden)

Rezervační a provozní podmínky

Předmětem rezervace je pronájem zahradní chatky. Součástí pronájmu není poskytnutí ložního prádla ani hygienických osobních potřeb a úklid chatky po pobytu ve tmě.

Po provedení rezervace je 7 dní na uhrazení pronájmu = rezervační zálohy.

Storno podmínky
a, více jak měsíc před nástupem je možné termín jednou pře rezervovat na jiný
b, storno více jak měsíc před nástupem 20% s rezervačního poplatku
c, storno méně jak 14 dní před nástupem 50 % s rezervačního poplatku

Prohlašení o způsobilosti

Jsem plnoletý(á) a svéprávný(á) a nic mi nebrání v nájmu zahradní chatky k pobytu ve tmě. O nájmu zahradní chatky a svém pobytu ve tmě jsem rozhodl(a) dobrovolně na základě svobodného rozhodnutí.
2. Všechny mnou poskytnuté informace v tomto dokumentu jsou pravdivé.
3. Netrpím žádnou formou psychického onemocnění jako je klaustrofobie, schizofrenie, maniodeprese apod. a nikdy jsem netrpěl(a).
4. Netrpím žádnou nemocí, ani nejsem léčen(a) pomocí léků, které by mi bránily v nájmu.
5. Prostudoval(a) jsem si internetové stránky www.mistovsrdci.cz a jsem seznámen(a) s podrobnostmi pobytu ve tmě prostřednictvím stránek, a/nebo při osobní rozmluvě.
6. Vím, že pobyt ve tmě probíhá v naprosté tmě. O začátku pobytu ve tmě si rozhoduji zhasnutím světla a kdykoli mohu opět rozsvítit světlo či zahradní chatku opustit.
7. Zavazuji se ihned ukončit nájem a pobyt ve tmě v případě, že se dostaví duševní, psychické či fyzické problémy či jakýkoli jiný důvod k ukončení pobytu ve tmě.
8. Nejsem pod vlivem omamných či psychotropních látek a zavazuji se tyto nepobírat před nájmem zahradní chatky, ani v průběhu nájmu, ani bezprostředně po ukončení nájmu.
9. Rozumím tomu, že předčasné ukončení nájmu zahradní chatky mi nevzniká nárok na vrácení nájemného ani v poměrné části.
10. Souhlasím, že za své počínání a pobyt ve tmě nesu 100% odpovědnost a za případné jakékoliv škody na vnesených či odložených věcech, za případné následky či újmy, jak fyzické tak psychické, případně vzniklé z mého dobrovolného pobytu v najaté zahradní chatce nemohou být vzneseny žádné požadavky na náhradu, ať již morální či finanční směrem k pronajímateli.

Než kliknete pro rezervaci, přečtěte si prosím důležitá upozornění

  • V chatkách je zákaz manipulace s ohněm v jakékoliv podobě. Vonné tyčinky lze pouze použít pouze za naší přítomnosti před zahájením pobytu.
  • V chatkách nelze používat elektronické cigarety.
  • Seznamte se s detailně s konstrukcí jednotlivých chatek a jejich vybavením.
  • Seznamte s odlišnou úrovní odhlučnění chatek od okolního světa a pokud je to pro vás důležité, vyberte chatku dle toho – video o akustickém odhlučnění chatek zde.


    Těšíme se na vás. Brány Místa v srdci a posunu v životě se vám otvírají…