Cena pobytu ve tmě, rezervační a provozní podmínky

Milí přátelé, zájemci o pobyt ve tmě v Místě v srdci. Připravili jsme co nejednoduší a nejvýstižnější podmínky pro rezervaci. Provedením rezervace s nimi vyjadřujete souhlas – proto prosíme o jejich pečlivé přečtení. V případě, že budete chtít cokoliv upřesnit, kontaktujte Vladimíra zde.
Dovětek k rezervačním podmínkám, shlédněte toto video.

Cenu pobytu ve tmě tvoří tři části

  1. Pronájem chatky na 7 dní
    Chatka elementu Dřeva 7000 Kč. Chatka elementu Země 8000 Kč. Chatka elementu Vzduchu 8000 Kč. Chatka elementu Vody 9000 Kč. Pronajímá Místo v srdci z.s. .

2. Zajištění procesu pobytu ve tmě na 7 dní
3000 Kč za dohled, podporu a konzultace při pobytu ve tmě, dovoz jídla. Částka je fixní k pobytu a nemá na ní vliv rozsahu těchto služeb. Poskytuje Petra Böhm a Lenka Hrůzová.

3. Strava – pokud budete chtít
Dle skutečných nákladů z vegetariánské restaurace Koza a obchodu. Na konci pobytu obdržíte účtenky. (celodenní strava vychází max. cca do 1800 Kč na týden, dle toho kolik sníte)

Příklad skladby ceny a termínu plateb týdenního pobytu v chatce Země
Výsledná cena = Pronájem chatky Země 8000 Kč ( je třeba zaplatit do 7 dní po rezervaci, pokud nedojde k úhradě, rezervace se zruší) plus 3000 Kč za zajištění procesu pobytu (platí se 14 dni před nástupem) plus cena za jídlo dle skutečnosti do 1800 Kč za týden (platí se po pobytu v hotovosti) celková cena je 12 800 Kč.

Pobyt ve dvou
Máme speciální pasivní dům – chatku elementu Vzduchu, která je přímo konstrukčně upravena pro pobyt ve tmě ve dvou lidech. Cena za pobyt je viz. skladba výše. Suma bodů 1 a 2 a 3 plus strava dle nákladů pro druhou osobu a doplatek 2000 kč .

❤️Proč jít na pobyt ve tmě do Místa v srdci❤️

Rezervační a provozní podmínky

Předmětem rezervace je pronájem zahradní chatky od neziskového spolku Misto v srdci z.s. IČ 14033135 . Součástí pronájmu není poskytnutí ložního prádla ani hygienických osobních potřeb.

Storno podmínky
Rezervační poplatek = cena pronájmu chatky na 7 dni hrazená při rezervaci
a, více jak měsíc před nástupem je možné termín jednou pře rezervovat na jiný
b, storno více jak měsíc před nástupem 2000 Kč z rezervačního poplatku
c, storno 30 – 7 dní před nástupem 50 % z rezervačního poplatku
d, storno méně jak 7 dní před nástupem 100 % z rezervačního poplatku
e, Předčasným ukončením nájmu zahradní chatky nevzniká nárok na vrácení nájemného, ani částky za zajištění procesu pobytu ve tmě, ani v poměrné části.

Prohlašení o způsobilosti

Jsem plnoletý(á) a svéprávný(á) a nic mi nebrání v nájmu zahradní chatky k pobytu ve tmě. O nájmu zahradní chatky a svém pobytu ve tmě jsem rozhodl(a) dobrovolně na základě svobodného rozhodnutí.
2. Všechny mnou poskytnuté informace v tomto dokumentu jsou pravdivé.
3. Netrpím žádnou formou psychického onemocnění jako je klaustrofobie, schizofrenie, maniodeprese apod. a nikdy jsem netrpěl(a).
4. Netrpím žádnou nemocí, ani nejsem léčen(a) pomocí léků, které by mi bránily v nájmu.
5. Prostudoval(a) jsem si internetové stránky www.mistovsrdci.cz a jsem seznámen(a) s podrobnostmi pobytu ve tmě prostřednictvím stránek, a/nebo při osobní rozmluvě.
6. Vím, že pobyt ve tmě probíhá v naprosté tmě. O začátku pobytu ve tmě si rozhoduji zhasnutím světla a kdykoli mohu opět rozsvítit světlo či zahradní chatku opustit.
7. Zavazuji se ihned ukončit nájem a pobyt ve tmě v případě, že se dostaví duševní, psychické či fyzické problémy či jakýkoli jiný důvod k ukončení pobytu ve tmě.
8. Nejsem pod vlivem omamných či psychotropních látek a zavazuji se tyto nepobírat před nájmem zahradní chatky, ani v průběhu nájmu, ani bezprostředně po ukončení nájmu.
9. Souhlasím, že za své počínání a pobyt ve tmě nesu 100% odpovědnost a za případné jakékoliv škody na vnesených či odložených věcech, za případné následky či újmy, jak fyzické tak psychické, případně vzniklé z mého dobrovolného pobytu v najaté zahradní chatce nemohou být vzneseny žádné požadavky na náhradu, ať již morální či finanční směrem k pronajímateli.

Než kliknete pro rezervaci, přečtěte si prosím důležitá upozornění

  • V chatkách je zákaz manipulace s ohněm v jakékoliv podobě. Vonné tyčinky lze pouze použít pouze za naší přítomnosti před zahájením pobytu.
  • V chatkách nelze používat elektronické cigarety.
  • Seznamte se s detailně s konstrukcí jednotlivých chatek a jejich vybavením.
  • Seznamte s odlišnou úrovní odhlučnění chatek od okolního světa a pokud je to pro vás důležité, vyberte chatku dle toho – video o akustickém odhlučnění chatek zde.
  • Co vám Místo v srdci nabízí na víc, aneb co jinde nenajdete.


    Těšíme se na vás. Brány Místa v srdci a posunu v životě se vám otvírají…