Původ terapie tmou

Jeskyne pro pobyt ve tměPobyt v jeskyních, podzemních prostorách či upravených obydlí se prolíná historií všech kultů a náboženství od dávné historie a proto nelze přesně říct, kde tato nauka poznání sebe sama vznikla. Za její rozšíření a popularizaci jsou odpovědny především Indie, Tibet a Japonsko.

Budhisté a terapie tmou
Buddhistická praxe nazývá terapii tmou yangtik. V jejich podání je doba pobytu ve tmě 7 až 49 dní.

Kolumbijští šamani
Šamanské vzdělání založené na mnohlatém až desetiletém pobytu v temné chýši.

Severoameričtí indiáni
Hledali svoji vizi tak, že nazí dřepěli několik dní o půstu v zakryté díře, kde byla naprostá tma.

Jeskynní terapie Etrusků, Italiků a Římanů
V italských podzemích jsou do skály vytesána sakrální terapeutická zařízení. V některých těchto zařízeních byla napodobována posmrtná zkušenost. Proto tam najdeme například řeku mrtvých, místnost zalitou světlem pro komunikaci se zemřelými či vyššími bytostmi. Právě temnota a pobyt v ní zde hrál významnou inicializační úlohu.