Jaký je rozdíl mezi Labyrintem a Bludištěm?

Bludiště či Labyrint? je to jedno a to stejné? Vysvětlíme si, jaký diametrální rozdíl se v těchto dvou slovech a stavbách skrývá.

Bludiště

V bludišti je mnoho cest a křižovatek. Pokud vejdete do bludiště, musíte hledat správnou cestu. Činit rozhodnutí kudy jít, jenž se následně mohou ukázat jako chybná, ve smyslu: „zde cesta nevede“.

V bludišti můžete tedy zabloudit, ztratit cestu. Člověk se chybami a nabýváním zkušeností učí. Tohle však neplatí pro hledání cesty v bludišti. Tam vládne princip náhody. Abychom našli střed v bludišti, musíme mít štěstí. Kdo si vybral špatnou cestu, nic se z toho nenaučí, nejsou to zkušenosti, jenž se dají sbírat. Je třeba zkusit opakovaně štěstí a cestu hledat cestu jinou.
Bludiště se staví zvláštním způsobem. Cesty jsou vymezeny vysokými zdi, ploty, křovím či zrcadly. Pokud se vydáte do bludiště, většinou nic nevidíte ani samotný střed kam máte dojít. Bludiště může být hrou s hledáním, nebo také trápením s prožitkem úzkostí z nemožnosti najít rychle cestu do středu.

Labyrint

V Labyrintech nejsou nikdy bludné cesty, ani slepé uličky. Jejich stavební plán je jednoduchý. Mají vchod a cestu, která četnými vinutími vede vždy ke středu. V labyrintu se nedá zabloudit. Cesty také nebývají odděleny vysokými stěnami, nebo křovisky. Vinutí je vždy přehledné a většinou vidíte na střed ke kterému směřujete.

Labyrintem můžeme rychle proběhnout do středu, aniž bychom cokoliv zakusili. Pak je to tedy pouhá relaxační procházka. Pokud však vejdeme do Labyrintu s duchovní orientací, vydáme se do jeho středu s bdělou duší a klidnou myslí, pak se pro nás může stát cesta Labyrintem místem setkáním se sebou samým, nebo můžeme nalézt odpověď na otázku, jenž si před vstupem do Labyrintu položíme. V Labyrintu vede jen jedna cesta a může se nám zdát, že rychle dosáhneme středu. Cesta ale není přímá, směřuje sice ke středu, pak se od něj vzdaluje a zase se blíží zpět ke středu. Při průchodu se mohou dostavovat různé pocity, radostné, očekávání, zklamání, netrpělivost, hněv, zkrátka zakoušíme sami sebe.


Vysvětlení poetické básní…

Bludištěm putuje dobrodruh,
labyrintem poutník.

Jeden poznává svět,
druhý duši.

Jeden hledá štěstí,
druhý hledá spásu.

Dobrodruh kráčí vstříc nepokoji,
poutník rostoucímu klidu.

Cesta bludištěm bere dech,
cesta labyrintem vede ke klidnému vědomému dýchání.