Abrahámův přístřešek

Prostorný uzavřený altánek pro přátele a návštěvníky Místa v srdci. Můžete si zde číst knihy, které jsou tu pro vás k dispozici, setkat se s ostatními účastníky pobytu ve tmě, v klidu relaxovat a také si uvařit kávu či čaj z čerstvých bylinek z našeho bylinkového kopečka.

Proč název Abrahamův přístřešek?

Ve starém Babylonu praotec Abraham vítal ve svém stanu pocestné, hostil je a předával jim moudrost o smyslu a cíli života. Pokud budete chtít, můžete si zde přečíst knihy, které vás mohou nasměrovat na cestě životem a pomoci najít odpovědi na vaše otázky.

Napište nám