Pár slov o Vladimírovi

Poblíž Prostějova buduji Místo v srdci – místo pro duchovní rozvoj skrze metodu Pobytů ve tmě neboli Terapii tmou. Je to metoda, kdy je člověk týden sám v úplné tmě a má čas rekapitulovat svůj život, udělat důležitá životní rozhodnutí, či si jen pořádně odpočinout.
Nebojte 🙂 nikoho nezavírám násilím a samozřejmě za každým jednou za den přijdeme s jídlem. Pokud dotyčný chce, tak pak společně sdílíme témata a otázky, které ho v jeho životě zajímají.

Nejen mé odpovědi ve tmě, ale celý tento projekt Pro Muže je postaven na znalosti fungování vyšších přírodních zákonů, které studuji a zároveň i učím na mezinárodní akademii autentické Kabaly Bnei Baruch Evropa.

kontakt: vladimir.bohm@gmail.com
spolupráce, přednášky: Pokud máte svůj projekt či komunitu a chtěli byste navázat spolupráci, udělat přednášku či webinář, napište.

Co je a co není autentická Kabala

Kabala je věda, která nám umožňuje rozvíjet orgán, který nám dá možnost pocítit celou skutečnou realitu. Kabala objasňuje, proč člověk žije, odkud přišel, kam odchází a co je smyslem a cílem jeho života. Je to metodika odhalení vyššího duchovního světa a našeho světa jako následku. Věda jejíž kořeny sahají téměř 6000 let do naší historie a je nazývána matkou všech věd.

Co kabala není? Možná jste už slyšeli následující spojení: „Kabala a magie, mystika, židovské náboženství, nebo kabala a Madonna, červené náramky, či kabala a peníze, jóga, atd. “ Mohli bychom pokračovat ve výčtu milných interpretací a zmatení, které za tisíce let vznikly.

Kabala nám vysvětluje a učí nás o fungování vyšších přírodních zákonů a jejich působení na člověka. Ráno vyjde slunce, večer zapadá, voda teče dolů atd. přijde vám to úsměvné, že je vám to jasné? Souhlasím, tyto přírodní zákony známe. Pojďme se naučit další stovky zákonů, které utvářejí naše životy a definují jeho cíl.

Proč potřebujeme studovat přírodní přírody?

Okolní realita na nás působí, ale my nevíme jak. Rozsah našeho vnímání je omezený pouze na našich pět smyslů pro fyzický svět a my vnímáme pouze malý výsek skutečné reality, aniž bychom chápali celou podstatu. Následně se divíme, co vše se v našich životech děje, nebo naopak neděje a že se svět vyvíjí cestou válek, pandemií a ekonomických krizí.

Právě znalost fungování vyšších přírodních zákonů nám v dnešní době může pomoci předcházet krizím, válkám a přinést do našich životů harmonii, lásku a spojení s ostatními lidmi, abychom společně dosáhli smyslu a cíle života.