Autentická Kabala

Kabala je nejstarší věda na zemi, jejíž počátek se datuje více než pět tisíc let zpět, do dob starého Babylonu. Praotec Abraham, který byl jedním z prvních lidí, kteří dosáhli znalosti fungování přírodních zákonů a díky tomu odhalili cíl života člověka, tuto znalost popsal a nazval ji Kabala. (Věda jak přijímat.)

Takto vznikla nejstarší komplexní věda, jenž popisuje fungování přírodních zákonů a jejich působení na člověka. Možná jste slyšeli nebo četli na internetu, že Kabala je magie. Nebo jste o ní slyšeli ve spojení Madonnou, s červeným náramkem, jógou, hvězdami, penězi či s židovským náboženstvím atd. Nic z toho autentická Kabala není a ničemu takovému se nevěnuje, ale napsat samozřejmě může každý co chce…

Jaké přírodní zákony Kabala popisuje?

Člověk žije v systému přírody. Označením příroda není míněno pouze to, co vnímáme fyzickými smysly – zrakem, čichem, hmatem, sluchem a chutí, ale celý systém přírody, v němž se nacházíme. Vnímáme z něj pouze malou část, protože nemáme smysly, které jsou schopné postihnou celou realitu. Někdo pro realitu, která nás obklopuje, používá název vesmír, někdo Bůh, či Stvořitel atd. Mnohem přesnější označení je systém přírody. Člověk se nachází uvnitř něj a systém (příroda) na nás působí prostřednictvím přírodních zákonů a popostrkuje nás k cíli našeho života, ať už s tím souhlasíme nebo nesouhlasíme, víme o tom či nikoliv.

Nejvyšší přírodní zákon

Vše v realitě přírody je řízené podle nejvyššího přírodního zákona, který nás nikdo nenaučil, ale na všechny z nás působí a vyvíjí nás. Jeho princip a popis je následující:

Každý prvek v přírodě prospívá svou činností a existencí celku přírody. Je to tzv. síla altruismu (odevzdávání) neboli dokonalá láska. Harmonické spojení všech prvků do jednoho celku.

Můžeme se podívat na jakýkoliv proces v přírodě a zjistíme, že tomu tak je. Například to, jak fungují buňky a orgány v lidském těle. Ač jsou zcela odlišné, jsou vzájemně propojené a každá buňka a orgán pracuje na zajištění života pro celé tělo.

Jak se jmenují buňky a nemoc, při které se na místo podpory celku, tedy odevzdání a harmonie, začnou buňky chovat zcela obráceně, egoisticky? A to tak, že pro svůj růst požírají ostatní buňky a tím tělo zabíjí? Je to rakovina.

Stejně tak se i člověk chová přesně obráceně než celá příroda. Namísto toho, aby svým životem prospíval společnosti a druhým lidem, chová se egoisticky. Zajímá se primárně pouze o sebe a svůj prospěch. A aby dosáhl svých cílů využívá druhé lidi. Navíc drancuje a znečišťuje přírodu samotnou.

Smysl a cíl života člověka je

Smyslem a cílem života člověka je dosáhnout vyšší sílu přírody. Tu, která vše stvořila a ve které se nacházíme, jen jí nevnímáme. Nazvěme ji Příroda, Vesmír, Bůh či Stvořitel, jak je to každému milé.

Současný stupeň vývoje člověka není konečný. Konečným stupněm bude právě ono odhalení vyšší síly a pochopení toho, proč žijeme, kam směřujeme a jak se máme k sobě vzájemně chovat.

Jak tohoto stavu dosáhneme? Vyšší síla není žádný „dědeček Bůh“ sedící na mráčku, kterého máme o něco prosit a klanět se mu. Jak jsme si řekli, vyšší síla přírody, je tu okolo nás, respektive my jsme v ní, jen ji nevnímáme. Je to z důvodu odlišnosti formy. Ona funguje na principu altruismu, neboli odevzdávání, dokonalé lásce. A my jsme založeni na egu, přijímání pro sebe samé.

Jak prakticky dosáhnout smysl a cíl života

Dosáhnout vyšší sílu můžeme pouze když napravíme naše mezilidské vztahy. Namísto abychom egoisticky využívali jeden druhého, musíme vytvořit vztahy, které budou založeny na tom, že budeme chtít pro druhé stejné dobro, jako v současnosti chceme pro sebe a svoji rodinu.

Nemluvíme o žádném socialismu či komunismu, ale o vytváření zcela nových mezilidských vztahů. A to právě díky vyšší síle, kterou budeme chtít rozkrýt mezi námi. To znamená, že se nesnažím změnit své chování k druhému jen kvůli němu samotnému, ale také kvůli spojení mezi námi, ve kterém chceme rozkrýt tuto vyšší altruistickou sílu, která nás oba přesahuje.

Vyšší síla přírody se mezi námi odhalí až napravíme mezilidské vztahy. Žádný „dědeček na mráčku“, ale kvalita lásky a odevzdání ve vztazích mezi všemi lidmi. Právě ve spojení mezi námi se nám odhalí smysl života, toho, proč nás příroda stvořila a co od nás chce.

Dosažení cíle života pomalou nebo rychlou cestou

Když se podíváme na vývoj ve světě a ve společnosti, je jasné, že jdeme zcela opačnou cestou. Cestou oddělování se a vzájemného využívání. Kvůli tomu roste i nenávist mezi lidmi. Proto na nás příroda tlačí cestou utrpení skrze působení přírodních zákonů. Pomocí nejrůznějších korekcí ve formě přírodních katastrof, tsunami, záplav, zemětřesení či válek nás koriguje podobně jako láskyplná matka své dítě. Chce, abychom se změnili a stali se hodnými dětmi. Přestali zlobit a vzájemně si pomáhali a prospívali si. Jenže napomínání nepomáhá, a proto na nás musí působit skrze stále přísnějšími tresty, abychom dospěli a vyvinuli se na další stupeň.

Věda Kabala obsahuje metodiku a vysvětluje všem lidem na světě, jak se máme správně vyvíjet a vytvářet spojení s druhými lidmi. Je to praktická metodika, která učí lidi, jak se spojit nad rozdíly, které mezi námi jsou. A to bez ohledu na barvu pleti, vyznání či světonázor. Dává nám návod, jak vytvářet správné mezilidské vztahy a žít mezi sebou v harmonii. Ve chvíli, kdy vytvoříme správné vztahy, se mezi námi rozkryje vyšší síla přírody a my objevíme skutečnou neomezenou realitu, v níž můžeme žít.

O dosažení tohoto cíle je rozhodnuto. Všichni lidé se spojí do jednoho harmonického celku a každý se bude snažit žít a prospívat společnosti a druhým lidem. To je nejvyšší zákon přírody nazývaný láska. Je to zákon o spojení všech částí podílejících se na prospěchu celku. Na každém z nás závisí rozhodnutí, zda půjdeme pomalou cestou bolestivých korekcí, nebo půjdeme přímo a budeme se vyvíjet v souladu s přírodou.

Popis kratší a pohodlnější cesty nalezneme v nejstarší vědě Kabale. Díky ní nejenže dojdeme k odhalení smyslu života, ale budeme také schopni vyřešit všechny problémy, které v současnosti trápí naši společnost. A objevit nový skutečný svět, kde lze žít v harmonii a bez utrpení.

Kde se dozvíte více?

Při pobytu ve tmě
Pokud jdete na pobyt ve tmě, můžete si vyžádat k zapůjčení USB nahrávky. Na prvním USB je namluvena kniha Kabala – základní principy od Dr. Michaela Laitmana. Na druhém USB je kurz Odhalená Kabala.

Rozhovor s Vladimírem nebo s Petrou
Vladimír a Petra studují autentickou kabalu a rádi vám odpoví na vše, co se tohoto tématu týká.

Studium na internetu
Bezplatné videokurzy i online výuku v českém jazyce najdete v Mezinárodní akademii kabaly na https://kabacademy.eu/cz/.

Zajímavé články
O smyslu a cíli života. A také interpretace současného dění u nás i ve světě z pohledu kabaly na www.laitman.cz.

Napište nám