Co je autentická Kabala

Kabala je nejstarší věda na zemi, jejíž počátek se datuje více než před pěti tisíci lety do dob starého Babylonu. Byl to praotec Abraham, jeden z prvních lidí, kteří dosáhli znalosti o smyslu a cíli života člověka na této zemi. Tuto znalost popsal a nazval Kabalou. Tak vznikla nejstarší komplexní věda na zemi, jenž popisuje fungování přírodních zákonů a jejich působení na člověka. Díky této znalosti může každý získat odpověď na otázku „Co je smyslem života a jak ho dosáhnout“. Možná jste slyšeli, či na internetu četli že kabala je magie, nebo ve spojení Madona s červeným náramkem, jógou, hvězdami, penězi či židovské náboženství atd. Nic z toho Kabala není a ničemu takovému se nevěnuje.

Co jsou přesně přírodní zákony, které Kabala popisuje?

Člověk žije v systému přírody. Označením přírodou není míněno pouze to, co vnímáme fyzickými smysly, tedy okolí, jenž bezprostředně vidíme, ale celý systém přírody, v němž se nacházíme a rozumíme jeho fungování pouze z malé části.
Někdo používá název vesmír, někdo Bůh, či Stvořitel atd. Mnohem přesnější označení je systém přírody. Člověk se nachází uvnitř něj a systém (příroda) na nás působí prostřednictvím přírodních zákonů a popostrkuje nás k cíli našeho života, ať již s tím souhlasíme či nesouhlasíme, víme o tom či nikoliv.

Jaký je tedy smysl a cíl našich životů?

Než si odpovíme na tuto otázku, pojďme se podívat na přírodu, ve které žijeme a jsme její součástí. Všechny prvky a části, i živé organismy v přírodě jsou spojeny do jednoho harmonického celku. Každá část prospívá svou činností a bytím pro celek přírody, naší reality. Například všechny orgány v lidském těle jsou propojeny a vzájemně se podporují tak, aby celé lidské tělo bylo zdravé a správně fungovalo. O harmonickém spojení prvků do jednoho celku bychom mohli najít příklad v každém procesu a propojení v přírodě.
Bohužel člověk se chová přesně obráceně než celá příroda. Namísto toho, aby svým životem prospíval společnosti a druhým lidem, chová se zcela egoisticky v rozporu s plánem přírody. Zajímá se primárně pouze o sebe, svůj prospěch, využívá k tomu druhé lidi, drancuje a znečišťuje přírodu.

Dosažení cíle života pomalou nebo dlouhou cestou

Namísto toho, abychom se přibližovali harmonickému spojení mezi všemi lidmi na zemi, což je cílem života člověka, jdeme zcela opačnou cestou , cestou oddělování se, využívání a z toho plynoucí rostoucí nenávistí mezi lidmi. Proto příroda skrze působení přírodních zákonů na nás tlačí a pomocí nejrůznějších korekcí ve formě přírodních katastrof, tsunami, záplav, zemětřesení či válek nás jako láskyplná matka své dítě koriguje, abychom se změnili a stali se hodnými dětmi, přestali zlobit a vzájemně si pomáhali, prospívali celku.

A právě věda Kabala obsahuje metodiku a vysvětluje všem lidem na světě, jak se máme správně vyvíjet. Je to praktická metodika, která učí lidi, jak se spojit nad rozdíly, které mezi námi jsou a bez ohledu na barvu pleti, vyznání či světonázor jak vytvářet správné mezilidské vztahy mezi sebou, tj. žít v harmonii. Ve chvíli, kdy vytvoříme správné mezilidské vztahy, se mezi námi rozkryje vyšší síla přírody a my objevíme skutečnou neomezenou realitu, v níž můžeme žít.

O dosažení tohoto cíle je rozhodnuto. Všichni lidé se spojí do jednoho harmonického celku, kdy každý se bude snažit žít a prospívat společnosti a druhým lidem. To je nejvyšší zákon přírody nazývaný láska = zákon o spojení všech částí podílejících se na prospěchu celku. Na každém z nás závisí rozhodnutí, zda půjdeme pomalou cestou bolestivých korekcí, nebo půjdeme přímo a budeme se vyvíjet v souladu s přírodou. Popis kratší a pohodlnější cesty nalezneme v nejstarší vědě Kabale, díky níž jsme schopni vyřešit všechny problémy současnosti, které trápí naši společnost a objevit nový skutečný svět, kde lze žít v harmonii bez utrpení.

Chcete se dozvědět více?

Při pobytu ve tmě
Pokud jdete na pobyt ve tmě, můžete si vyžádat k zapůjčení USB nahrávky. Na prvním USB je namluvena Kniha KABALA Základní principy od dr. Michaela Laitmana. Na druhém USB- je kurz Odhalená Kabala 17 lekcí z youtube.com dabovaných do češtiny – online zde.

Rozhovor s Vladimírem
Vladimír studuje autentickou kabalu a rád vám odpoví vše co se tohoto tématu týká.

Studium na internetu
Bezplatné video kurzy, ale i online výúka ve škole kabaly v Češtině na https://kabacademy.eu/cz/

Zajímavé články
O smyslu a cíli života, také interpretace současného dění u nás a ve světě najdete na www.laitman.cz