Místo setkání centrum pro Kabalu

Naším cílem je v Místě v srdci vybudovat místo, jenž umožní a podpoří výuku Kabaly – setkávání studentů Kabaly z České a Slovenské republiky. Budeme dělat nejen setkání pro studenty, ale i otevřená setkání s představením Kabaly a jejího přínosu pro veřejnost.

Pyramida Sjednocení

Pracujeme na výstavbě vhodného místa kde bude všepotřebné – tedy studijní místnost, přednáškový sál, sociální zázemí, ubytování pro studenty atd. Tuto stavbu jsme pojmenovali Pyramida sjednoceni a více se o ní dozvíte zde.

Abrahámův přístřešek

Než postavíme Pyramidu sjednocení, to nám ještě nějaký pátek bude trvat. Do té doby budou setkání probíhat v Abrahámově přístřešku, jenž jsme za tímto účelem postavili.