Labyrint

labyrint v miste v srdciLabyrint je jedna z nejstarších duchovních a terapeutických léčebných pomůcek – cesta k najití vlastního středu. Labyrint nás vede ke středu a opět stejnou cestou zpět. Při procházení labyrintem dochází ke změně stavu vědomí. Pokud s pokorou vejdete do labyrintu a položíte si určitou otázku, můžete na ní získat odpověď.

V místě v srdci jsme postavili a vy můžete vyzkoušet projití sedmi okruhový Labyrint na ploše téměř 400 m2.

Labyrint jako pohyb energie životní síly

Pokud procházíme Labyrintem, pohybujeme se při otáčení se v něm různýmí stavy vědomí a to nám přináší specifický zážitek. Způsobuje to pohyb energie životní síly skrze čakry dle náseldujícho vzorce: 3 – 2 – 1 – 4 – 7 – 6 – 5. Energie začíná ve třetí čakře, pak se přesune do druhé, pak do první, pak přeskočí k srdci do čtvrté a pak do středu hlavy do epifýzy sedmá čakra, pak do přední části k hypofýze šesté čakře a poté dolů k páté čakře.

Když tímto Labyrintem procházíme a tento prožitek si nezablokujeme, projdeme těmito změnami automaticky. Dokonce, ikdyž o těchto věcech nic nevíme, tak pohyby energie zažijeme. Lidé na celém světě zjistili, že tomu tak je.

Pokud nakreslíme čáry (počet čar označuje, která ze sedmi cest to je), postupně podle chůze na cestě 3 – 2 – 1 – 4 – 7 – 6 – 5 vytvoří to podle pana Andersona tvar poháru viz obrázek. p.Andesron se domnívá, že tento konkrétní Labyrint má vztah ke tvaru svatého grálu a jeho tajnému vedení.


(zdroj tohoto odstavce z knihy Prastaré tajmeství květu života 1 od Drunvalo Melchizedeka)

Historie Labyrintů

Stavby sedmi okruhových Labyrint byly nalezeny po celém světě, zejména v Číně, Tibetu, Anglii, Irsku, Peru a i Egyptě nebo na desítkách podlah kostelů pro celé Evropě.. Přesto se tento typ Labyrintu a jeho vzniku přisuzuje Řecku a to díky legendě o Minotaurosovi. (Legendu si můžete přečíst zde.)

Fotografie Labyrintu v Místě v srdci

Další informace k Labyrintu

Jak projít Labyrintem?
Jaký je rozdíl mezi Labyrintem a Bludištěm?
eBook – kompletní informace k Labyrintu v Místě v srdci před projitím