Kabala

Položily jste si někdy otázky: „Co je smyslem mého života?“, „Kdo jsem?“. Získáním odpovědi na tyto otázky se může váš život zcela změnit.

Pokud chcete porozumět životu a jak se všechny jeho díly spojují, pokud chcete skutečné vědecké odpovědi na všechny otázky které vás o realitě kdy napadly, a hlavně pokud chcete vědět co s tím VY můžete dělat můžete se seznámit zde v Místě v srdci s KABALOU.

Co je Kabala?

Moudrost kabaly je vědecký nástroj pro studium duchovního světa. Ke zkoumání našeho světa používáme přírodní vědy jako je fyzika, chemie a biologie. Ale přírodní vědy studují pouze fyzický svět, který vnímáme našimi pěti smysly. Abychom plně porozuměli světu, ve kterém žijeme, potřebujeme výzkumný nástroj, schopný zkoumat skrytou oblast, kterou naše smysly nedokáží vnímat. Tímto nástrojem je moudrost kabaly.
Podle kabalistické moudrosti se realita skládá ze dvou sil či vlastností: touhy přijímat a touhy odevzdávat. Protože touha odevzdávat chce dávat, stvoří touhu přijímat, odtud běžně užívané jméno „Stvořitel.“ Celé stvoření, včetně nás, je manifestací této touhy přijímat.
Kabala nám umožňuje pracovat se základními silami reality – přijímáním a dáváním – k našemu prospěchu. Nevysvětluje nám pouze plán stvoření, ale jak se můžeme sami stát konstruktéry, natolik všemohoucími a vševědoucími, jako je původní Konstruktér reality.

Co není Kabala?

Kabala není náboženství, ani žádný jiný esoterický směr, byť se Kabalou zaštiťují desítky duchovních směrů a nauk. V Místě v srdci se zabýváme pouze a výlučně autentickou Kabalou, jenž je zdrojovým učením, vědou o dosažení cíle a smyslu živote.