Kabala

Položily jste si někdy otázky:

„Co je smyslem mého života?“, „Kdo jsem?“. Získáním odpovědí na tyto otázky se může váš život zcela změnit.

Pokud chcete porozumět životu a jak se všechny jeho díly spojují, pokud chcete skutečné vědecké odpovědi na všechny otázky které vás o realitě kdy napadly, a hlavně pokud chcete vědět co s tím VY můžete dělat můžete se seznámit zde v Místě v srdci s KABALOU.

Co je Kabala

Moudrost kabaly je vědecký nástroj pro studium duchovního světa. Ke zkoumání našeho světa používáme přírodní vědy jako je fyzika, chemie a biologie. Ale přírodní vědy studují pouze fyzický svět, který vnímáme našimi pěti smysly. Abychom plně porozuměli světu, ve kterém žijeme, potřebujeme výzkumný nástroj, schopný zkoumat skrytou oblast, kterou naše smysly nedokáží vnímat.

 learn more

Jak vnímáme realitu

Podle kabalistické moudrosti se realita skládá ze dvou sil či vlastností: touhy přijímat a touhy odevzdávat. Protože touha odevzdávat chce dávat, stvoří touhu přijímat, odtud běžně užívané jméno „Stvořitel.“ Celé stvoření, včetně nás, je manifestací této touhy přijímat.
Kabala nám umožňuje pracovat se základními silami reality – přijímáním a dáváním – k našemu prospěchu. Nevysvětluje nám pouze plán stvoření, ale jak se můžeme sami stát konstruktéry, natolik všemohoucími a vševědoucími, jako je původní Konstruktér reality.

 learn more

Co není Kabala?

Kabala není židovské náboženství, ani žádný jiný esoterický směr, byť se Kabalou zaštiťují desítky duchovních směrů a nauk. 

 learn more

Autentická Kabala 

V Místě v srdci se zabýváme pouze a výlučně autentickou Kabalou, jenž je zdrojovým učením, vědou o dosažení cíle a smyslu živote, nic více nic méně. Autentická Kabala je ta, jenž má přímou duchovní liníi a historii, nikoliv odvozné či zmanipulované směry.

 learn more
Jak studovat kabalu na internetu

Online bezplatné videokurzy

Na českém a slovenském internetu jsou k dispozici bezplatné online video kurzy autentické Kabaly, stačí se přihlásti a pak můžete online bez jakýchkoliv omezení začít studovat Kabalu prostřednictvím videíí.

www.kabacademy.eu/cz
Zdroj autentické kabaly

Bnei Baruch

Další zdroje autentické Kabaly na Českém a Slovenském internetu v rámci největší světové organize Bnei Baruch, jenž se zabývá studiem a šířením autentické Kabaly jsou:

www.laitman.czwww.kabbalah.info/cz