Anka

Kdo byla Anna
Stejný člověk, jako Ty, kdo čteš tyto řádky.
Ale podlehla iluzi a ztotožnila se s charakteristikou, kterou ji napsali už na základní škole: energická, ctižádostivá, v kolektívu oblíbená. Svědomitá, aktívní, sportovní typ.

Kdo je Anna
Stejný člověk, jako Ty, kdo čteš tyto řádky.
Klidnější, rozvážnější, ohleduplnější, tolerantnější, mlčenlivější, hloubající, naslouchající… vytvarovaná životními lekcemi.

 

Jak dnes Anna žije
Stejně jako Ty, kdo čteš tyto řádky.
Trošinku pracuje, trošinku lenoší, trošinku čte, trošinku rozjímá, trošinku se raduje, trošinku přemýšlí, trošinku tápe, trošinku je zmatená, trošinku si i něco uvědomuje, trošinku bdí, trošinku se zapomene,…. A zítra nanovo, trošinku pracuje, trošinku bdí…

email: semanka@seznam.cz

Jasný!

A z Nebes On září.
Tam – uvnitř opony clony.

Tajemství spravedlivých tam objasněno jest,
A Světlo a temnota společně září.

Jak dobré je ponořit se do Jeho skutků,
Ale chraň se po Něm nenatáhnout svou ruku.

Pak Jej uslyšíš, a tak Jej potkáš,
Ve věži moci, Všezahrnujícím Jménu.

Budeš si libovat ve slovech pravdy,
Vyslovovat neposkvrněná slova.

A uvidíš vše,
Tvé vlastní oči uvidí a ne cizincovo oko!

Rav Jehuda Ašlag