Vize, jenž proměňujeme v realitu …
misto v srdci

Aktuální setkání

kabala mKABALA – cesta moudrosti, poznání a nápravy
22 – 23.7.2016

Setkání pro všechny jenž hledají smysl života, duchovní cestu a boha.

Proč studovat KABALU? „Máme na výběr z dvou cest. Můžeme jít životem a posunovat se dále cestou utrpení to je pokus a omyl, nevědomé egoistické chování, nebo můžeme jít cestou přímou k naší realizaci a bohu – studiem a praktikováním KABALY, Více zde.

Blog, aneb náš pohled na svět a to co děláme